19 de juliol de 2015
Escrit de resposta al protocol del TDAH
Adjunt us enviem l'escrit 'Per a un consens clínic del TDAH', elaborat en xarxa en resposta al Protocol per al maneig del TDAH infantil - juvenil en el sistema sanitari, en el qual s'inclouen els enllaços per a signar el document i fer-ne difusió.
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat