Mirades filosoòfiques sobre la Covid-19

Mirades filosoòfiques sobre la Covid-19
Dijous, 25 Febrer - Dijous, 11 Març
- Online

Enllaç d'accés: https://ja.cat/SeminariSCF
Codi d'accès: tJL7BN


Lugar

Online