La vida no s'atura. O si? Notes sobre el Pla Director 2017-2020.

Des de l'anunci a principis d'octubre del 2016 del Conseller de Salut, Toni Comín, del major increment pressupostari de la història dedicat a l'atenció a la salut mental i les addiccions s'han anat donant alguns pasos que a vegades han implicat l'apertura de nous dispositius de salut mental amb una sensibilitat més social, altres l'increment de dotacions pressupostàries de serveis que atenen persones amb un context més desfavorit i altres la contribució econòmica i organitzativa per la creació de nous formats de participació dels usuaris en la pròpia xarxa de salut mental.

En aquest sentit es van posar en marxa els grups de treball del nou Pla Director de Salut Mental i Addiccions pel 2017-2020 als voltants del maig-juny. Un Pla Director amb una perspectiva més transversal i que assumeix les diferents etapes de la vida i orientat per algunes línies nuclears. Entre aquestes línies, la promoció de la salut mental i la prevenció especialment en l'edat infantil i l'adolescència, la participació empoderada dels usuaris al si de la xarxa de salut mental, la cerca d'una distribució i accessibilitat dels serveis equitativa al territori, contribuir a generar alternatives a l'hospitalització i promoure l'atenció domiciliària, acabar de reconvertir els centres de dia en serveis de rehabilitació psicosocial, integrar les diferents xarxes i nivells d'atenció existents, promoure les noves tecnologies estimulant la col.laboració interdepartamental i público-privada i supervisar i integrar millor les dades sanitàries obtingudes (amb nous indicadors) mitjançant els registres de dades i la gestió de fluxos.

Amb aquests propòsits en van encetar una sèrie de grups de treball dels que estem participant des de la Junta de l'associació. Aquests avancen a ritmes desiguals i sembla que el conflicte polític que s'ha obert en canal no ajuda gaire en això. Si bé l'estiu ho para tot sempre, aquest any la incertesa política encara ho interfereix més.

Esperem i tenim confiança en que aquesta situació no faci decaure els projectes en marxa i que precissen del recolzament institucional. Si bé constatem que alguns del grups de treball va a un ritme lent, almenys en allò del que estem convidats a participar, altres grups estant concluint i s'estan concretant accions que esperem poder veure aviat posar-se en marxa i poder-les valorar més extensament en poc temps.