Les tecnologies aplicades a la salut mental

Com el Pla Director de Salut Mental i Addiccions 2017-2020 preveu, les inversions en noves tecnologies i l'estimulació de les col.laboracions entre empreses privades i públiques s'està duent a terme a bon ritme. En bona mesura sembla més una qüestió econòmica que assistencial, però hores d'ara no ens farem els sorpresos quan vivim en un món on es mesura permanentment en funció del valor econòmic de les coses.

El Cluster de Salut Mental Catalunya és un exemple d'aquestes col.laboracions. Un autèntic conglomerat d'empreses privades, fundacions, entitats públiques i associacions dedicat en bona part a la promoció d'eines tecnològiques en el camp de la salut mental. No només eines tecnològiques, però sí amb un marcat interés en aquest sentit. Sembla que aquest tipus de conglometats associatius permeten optar a diners públics i inversions privades amb els que poder tirar endavant projectes que poden ser més o menys útils i amb sentit clínic pels usuaris dels serveis de salut mental. Però també és cert que aquesta recerca d'oportunitats de negoci referida moltes vegades pot entelar una genuïna intenció assistencial per part dels actors associats al cluster.

Com a associació de professionals és tasca nostra també estar degudament informats dels projectes i oportunitats de millora que se'n poden derivar. I en aquesta tasca ens hem d'esforçar per la continua actualització dels continguts. Però també és imperatiu estar atents als riscos i les contradiccions inherents a aquest tipus de projeccions pels forts canvis culturals que comporta en el tipus d'atenció que promouen i que, a vegades i segons com, poden desvirtuar la tasca clínica. 

I com a associació en l'àmbit de la xarxa pública hem de promoure activament que aquests projectes no es justifiquin només en pro d'un discurs econòmic de reducció de gastos, sinò per dotar la xarxa pública d'atenció en salut mental d'eines que millorin la simptomatologia, la funcionalitat i la qualitat de vida de les persones que s'atenen.