Reunió del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

Presentació dels grups de treball del PDSMiA

El passat dijous 22 de febrer l'ACPSM - AEN Cat va ser convocada, com a membre del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, a la presentació de la síntesi dels grups de treball del PDSMiA. L'acte va comptar amb la presència del Director del Servei Català de la Salut, David Elvira, la Directora General de Planificació de Salut, Pilar Magrinyà, el president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, Pere Bonet, de la Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Cristina Molina i de la Tècnica de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, Paulina Viñas.

En aquests grups de treball han participat més de 300 professionals incloent -hi representants dels usuaris i de les famílies. Es tracta del grups sobre el Programa Salut i Escola, Població infantil i juvenil en situació de vulnerabilitat, Programa Suport entre iguals, Cartera de serveis CSMIJ, Cartera de serveis CAS, Serveis de Rehabilitació Comunitària, Pla de Suport Individualitzat en SMiAd, Continuïtat Assistencial Adolescència - Adults, Programa Psicosi Incipient, Hospitalització Infanto-juvenil, Alternatives Hospitalització. L'ACPSM - AEN Cat ha participat activament a la majoria dels grups.

Les línees estratègiques del PDSMiA suposen una clara defensa del model comunitari que vol ampliar-se a la resta del sistema sanitari. Per la seva implementació progressiva, a més del pressupost econòmic, requereix canvis organitzatius i de visió, amb la participació dels professionals.