El Consell de Col.legis de Metges de Catalunya per l'assistència sanitària pública universal

Amb l'aprovació al Parlament de Catalunya l'any passat de la Ley 9/2017 el Servei Català de Salut evitava el Real Decreto Ley 16/2012 del Partido Polpular que limitava l'accés al sistema sanitari de forma universal a alguns grups socials desfavorits.
El 23 de març d'aquest any, el govern de l'estat espanyol va resoldre aprovar un recurs d'inconstitucinalitat per tumbar aquesta llei autonòmica, com ha fet ja abans amb altre comunitats autonòmiques (Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria, Aragó, Euskadi, Balears), i deixar fora de cobertura a moltes persones. Persones que no per estar fora de l'accés a una sanitat pública universal, deixen d'estar fora de la comunitat social, i que per tant influeixen a l'ecosistema de salut.
El Consell de Col.legis de Metges de Catalunya ha publicat avui un posicionament clar i meridià contra aquesta mesura, com ja va fer al 2012.
Podeu llegir el posicionament al següent ENLLAÇ.