Philosophical issues in psychiatry V

Vam poder assistir a la conferencia internacional "Philosophical issues in Psychiatry V" que va tindre lloc els passats dies 28 a 30 de maig de 2018 a Copenhaguen, Dinamarca. Aquesta reunió va aplegar filosofs de la ciencia, fenomenòlegs, psiquiatres i psicòlegs d'Estats Units, Australia i Països Escandinaus. En aquesta ocasió es va tractar la qüestió de com fer compatibles els resultats de les investigacions a diferents nivells en la salut mental (ambiental, social, psicològic, sistemes, circuits, genetic, moleculars...) . Es va discutir si la propia metàfora dels nivell era adient i productiva tant per la clínica com per la recerca.

Adjuntem un enllaç des d'on es pot descarregar el contingut de les presentacions.

https://cfs.ku.dk/calendar-main/2018/philosophical-issues-in-psychiatry-v/presentations-and-comments/