IV Jornades Intervencions en la infància: Què diuen els nens, què escolten els adults?

Volem donar difusió a la propera jornada que organitzarà l'Espai Freud sobre intervencions en la infància i que es realitzarà a la Casa Elizalde el proper dissabte 25 de maig a partir de les 9:00 h.

Us deixem amb la presentació que han fet pública:

Des d’Espai Freud proposem una nova trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que hi participa.

Fruit de les tres jornades anteriors, i del treball en comissions, ha estat el Document Marc sobre Infància, que recull un consens interdisciplinari sobre infància amb l’interès de difondre’l entre els professionals i la ciutadania, i alhora per cercar el suport de professionals i institucions.
En aquesta IV Jornada ens centrarem en els projectes i els abordatges innovadors que tenen en compte les manifestacions, les necessitats i les demandes de la infància i la família actuals. Hi ha tres preguntes que serviran d’eix del treball grupal: A què responen les noves propostes de treball? Què introdueixen com a novetat? Quins efectes produeixen? En aquests Grups de
Treball hi hauran dos convidats especials per grup. Es tracta de professionals que han dut a terme algun projecte o experiència que podríem qualificar d’innovadors. Seran ells qui obrin el treball col·lectiu.

Podeu trobar el formulari d'inscripció al següent ENLLAÇ.

PROGRAMA