Ressenya del XXIV Curs Anual d'Esquizofrènia

Els dies 28 a 30 de novembre es va realitzar a Madrid el XXIV Curs Anual d'Esquizofrènia, enguany amb el títol “Psicosis, Superación y Ayuda Mútua”, i en el que l'AEN hi col.labora.

El curs va estar centrat especialment en l'abordatge grupal com a teràpia en la psicosi i es va organitzar de forma que podem diferenciar quatre àmbits complementaris.

En primer lloc JM Fernández Chavero va fer una introducció històrica de la teràpia grupal des dels seus inicis, per posteriorment passar a un segon bloc dirigit a les teràpies grupals específiques per a l'esquizofrènia i les psicosis en general.

Ignacio García Cabeza va orientar la seva conferència cap als factors d'utilitat de la teràpia. Des dels propis factors terapèutics fins el contexte o les reaccions especulars, passant per un ampli ventall de factors que influeixen en l'efectivitat de la teràpia grupal en les psicosis com la tècnica emprada, el terapeuta/equip i la formació d'aquests, l'enquadrament, l'organització assistencial, les dinàmiques, etc. Tanmateix va assenyalar el grup com un espai de recolzament, de relació, de coneixement i d'aprenentatge que permet treballar la donació d'un sentit compartit de les experiències i per tant “desingularitzar” la pròpia experiència en un contexte de recolzament i ajuda mútua.

Després Tania Lecomte va exposar el tractament cognitiu-conductual en grup en les psicosis i va assenyalar com a predictors de milloria aspectes més genèrics que els merament tècnics com són la cohesió de grup, l'aliança terapèutica i l'optimisme envers el tractament i els seus resultats. Per altra banda, va parlar en una segona conferència sobre les relacions amoroses en les persones diagnosticades de psicosis, un aspecte que al seu parer està molt poc tractat en les consultes habitualment, i que no obstant té un paper fonamental en la vida de les persones.

Per la tarda, Val Jackson va exposar la seva experiència en grups fonamentats en el diàleg obert i Chyrell D. Bellamy va parlar sobre el paper dels grups d'ajuda mútua i el moment actual en que estem després del desenvolupament i implementació en alguns territoris, i va assenyalar algunes de les barreres i facilitadors que es poden trobar en aquest camí.

El dissabte, David Kennard va estendre's sobre els grups comunitaris realitzats en plantes d'hospitalització, i sobre alguns problemes freqüents quan es duen a terme, i en una segona conferència va explicar la seva experiència com a supervisor/facilitador de grups de professionals per al seu recolzament. En aquest sentit, va explicar el procés de la creació d'aquests grups i la importància de la relació amb la gerència de l'entitat per tal que el treball desenvolupat als grups pogués partir d'una estabilitat i una confiança, per poder abordar els problemes tan freqüents i complexos en les relacions de treball entre professionals que formen part d'un equip d'assistència a la salut mental.

Finalment Ivan Urlic va dissertar inicialment sobre la plasticitat cerebral en relació amb les experiències grupals i mitjançant diferents casos clínics de pacients diagnosticats de psicosis va explicar alguns aspectes de l'abordatge psicoterapèutic psicodinàmic grupal des de la seva àmplia experiència a Split.