Política de privacitat

Agraïm que estiguis en aquest document, això vol dir que les teves dades t'importen, i vols conèixer la destinació dels mateixos i qui els recull.

De conformitat amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (en endavant, RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través d'aquest Lloc Web.

 1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals
A continuació s'indiquen les dades d'informació general per als usuaris d'aquest lloc web sobre el responsable del tractament de les dades demanades a través del Lloc Web:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental (en adelante, ACPSM)
CIF: G-62513916
Adreça: Avda. Diagonal, 152 08018 Barcelona
Teléfono: 636.72.55.99
Correu electrònic:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Lloc Web: https://www.aencatalunya.cat/

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT manifest el compromís per mantenir i garantir les relacions establertes de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.

Com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT t'informo que tenim implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

 1. Què són les dades personals?
És qualsevol informació relativa a la teva persona física que ens facilitis quan visites el nostre lloc web, en el nostre cas:

 • Dades recollides en el formulari Contactar: nom, correu electrònic.
Categoria de les dades recollides: Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

Els camps dels diferents formularis del Lloc Web establerts com de resposta obligatòria, seran imprescindibles per poder atendre la teva sol·licitud.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació de l’ACPSM.

 

Logins Socials: Si decideixes proporcionar les teves dades a través d'un Login Social (per exemple, de Facebook o Instagram), serà la xarxa social que correspongui què ens proporcioni les següents dades: nom, foto de perfil, gènere, adreça de correu electrònic i lloc de residència.

En cap cas tindrem accés a cap altra informació allotjada a la xarxa social que correspongui ni podrem en cap cas publicar en el teu nom en aquesta.

Responsabilitat de l'usuari: Al proporcionar la informació sol·licitada declares de forma expressa, que et trobes legitimat per fer-ho i et obligues a proporcionar informació veraç, exacta i completa de les teves dades, sent, en cas contrari, l'únic responsable de l'incompliment d'aquesta obligació i mantenint actualitzada la informació proporcionada, cosa que podràs fer remetent un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o a través de les funcionalitats que es posin a la teva disposició.

Menors d'edat: En el supòsit de ser menor d'edat, no podràs fer cap gestió en https://www.aencatalunya.cat/

 1. Finalitat i legitimació (base jurídica) per al tractament de les dades personals
En l’ACPSM tractem les dades personals recollides que voluntàriament estàs facilitant, per diferents motius i legitimació (base jurídica per al tractament de les teves dades):

 • En el cas de formularis, subscripcions i documents del Lloc Web, per tramitar la gestió realitzada sobre la base jurídica de l'interès legítim de l'ACPSM d'atendre la sol·licitud així com el consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per tu prestat, llevat que t'oposis a això en qualsevol moment.
 • En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (Newsletters) amb novetats, així com comunicacions, descomptes, promocions i publicitat del Lloc Web, sobre la base de l'interès legítim i consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per tu prestat, llevat que et t'oposis a això en qualsevol moment.
 • En cas de contractació dels béns i / o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora de l'servei ofert sobre la base jurídica de l'execució d'un contracte en el ets part com a interessat.
Així mateix, totes les dades recollides són necessaris per a la prestació de servei. No obstant això, les dades que estiguin marcats amb una estrella (*) seran obligatoris. En el cas que les dades obligatòries no fossin facilitades a l'ACPSM, no podrà prestar el servei contractat.

 1. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l'interessat.

Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 1. Destinataris
Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament, entitats, organitzacions o persones directament relacionades amb la finalitat del responsable

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'ACPSM, llevat obligació legal o que no ens prestis el teu consentiment informat, lliure, específic i inequívoc a aquesta finalitat.

Encarregats del tractament: Com ENCARREGATS DEL TRACTAMENT que poden tenir accés a les teves dades personals, l'ACPSM té contractats els següents proveïdors de serveis, que s'han compromès a el compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades en el moment de la seva contractació: (Posar aquí totes les empreses o terceres persones amb les que heu signat el d.3.3-Acord Confidencialitat Encarregats del tractament)_en el cas de no existir cap Encarregat del tractament m’aviseu i canviarem aquest paràgraf.

 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic. Política de privacitat i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç:https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l'acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Més informació sobre el Privacy Shield al web de el Departament de Comerç dels EUA .: https://www.privacyshield.gov/welcome/

 1. Procedència de les teves dades
Les dades de caràcter personal que utilitza l'ACPSM recollides en aquest lloc web, procedeixen de la persona interessada.

 
Quines categories de dades fem servir?

Les categories de dades de caràcter personal que es tracten:

 • Dades d'identificació
 • Nom
 • Adreces electròniques
 

L’ACPSM no tracta dades especialment protegides.

 1. Xarxes Socials
L’ACPSM compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats per l’ACPSM.

En cap cas l'ACPSM extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

En cap cas l’ACPSM es fa responsable de l'ús que com a usuari de la xarxa social facis atès que al donar-te d’alta a la xarxa social, ho fas acceptant les condicions pròpies de la xarxa social i accedeixes a la xarxa social de l’ACPSM amb el teu perfil.

 1. Drets
Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix de forma expressa, d'acord amb el que preveu la mateixa.

Aquests són els drets que es poden exercir en relació amb les teves dades personals:

 • Dret d'accés; Dret a conèixer quines dades teus estem tractant
 • Dret de revocació de consentiment; Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les teves dades
 • Dret de rectificació; Dret que rectifiquen o complementen les teves dades si aquests són inexactes
 • Dret d'oposició; Dret a oposar-te a aquells tractaments basats en interès legítim
 • Dret de supressió; Dret a que eliminem les teves dades quan ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Dret de limitació; Dret que limita el tractament de les teves dades (en determinats supòsits, expressament previstos a la normativa)
 • Dret de portabilitat; Dret que et lliurem les teves dades perquè puguis transmetre-les a un altre responsable
Per a l'exercici dels drets de l'interessat l’ACPSM posa a la teva disposició la Sol·licitud d'exercici dels drets al tractament de dades personals dirigida a l’Associació catalana de professionals de la salut mental (ACPSM) per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

També podrà exercir aquests drets sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció, expressant clarament el teu voluntat en aquest sentit i, si escau, acompanyant còpia del DNI i / o qualsevol altra documentació acreditativa de la teva identitat, dirigint-te a l'adreça de correu electrònic abans indicada, oa l'adreça postal anteriorment indicada.

També tens dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o mitjançant la seu electrònica de l'AEPD:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 1. Modificació de les Normes de privadesa
L’ACPSM es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. L'Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte a l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Data darrera actualització: 01.01.2021