La Xarxa a Debat, La cura dels professionalsi i dels equips

La Xarxa a Debat, La cura dels professionalsi i dels equips
Divendres, 9 Octubre
- Online

Un any més, la Fundació Congrés Català de Salut Mental i l'Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – AEN Catalunya, us convoquem per posar a debat temes relacionats amb la nostra realitat assistencial i xarxa pública de serveis en salut mental. El tema triat per aquesta 10a edició de la Xarxa a Debat, té a veure amb la nostra cura com a professionals i la dels nostres equips. 

L’antropòleg Lluís Duch va desenvolupar el concepte “d’emparaular” per referir-se al treball de posar en paraules les realitats. Per l’autor, la paraula, amb les seves múltiples expressivitats, va més enllà de la oralitat; és tant comunicació i comportament ètic com la manera que permet fer visible i donar significats a la realitat. 

Us volem convidar a “emparaular” els malestars en la pràctica professional i reflexionar conjuntament sobre la importància de tenir cura dels professionals, els equips i les organitzacions. El benestar en els ambients de treball és un requisit imprescindible sobre el que es fonamenta l’exercici de les funcions terapèutiques. 

Ens qüestionarem sobre aspectes essencials de la cura dels professionals: quins malestars deriven de les relacions d’equip? Què requerim per desenvolupar el treball en equips interdisciplinaris i en xarxa? Quins models de gestió i organització de serveis incorporen aquests valors? Com es pot prevenir el “burn out”? 

Aquestes i altres qüestions les debatrem en el plenari i posteriorment en grups de discussió, on pretenem posar llenguatge, pensament i sentiment, així com concretar accions que ajudin a reforçar i atendre la cura dels professionals, els equips i les organitzacions. Ates a les circumstàncies derivades de la Covid i les mesures ha prendre, finalment la Jornada serà telemàtica. 

Esperem doncs amb aquesta jornada, estimular el debat i la reflexió sobre aquestes qüestions de renovada actualitat, i elaborar un document de conclusions i recomanacions per presentar als responsables de la nostra xarxa.

INSCRIPCIO


Lugar

Online