Dia Mundial de la Salut Mental 2023

El Dia Mundial de la Salut Mental aquest any 2023 porta per lema La salut mental és un dret humà universal. Des de la junta de l'ACPSM-AEN Catalunya volem compartir algunes reflexions que ens suggereix aquest lema i la seva rellevància al moment actual.
 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) declara que “la salut mental és un dret humà bàsic per a tothom. Totes les persones, sense importar qui siguin ni on siguin, tenen dret a gaudir del grau més alt possible de salut mental, cosa que inclou el dret a ser protegit dels riscos per a la salut mental; el dret a una atenció disponible, accessible, digna i de qualitat; i el dret a la llibertat, la independència i la integració al seu entorn social.”

En primer lloc, l'OMS emfatitza la importància de protegir dels riscos per a la salut mental. Sabem que les condicions de vida afecten la salut de les persones. Les desigualtats econòmiques, la pobresa, la discriminació o la violència s'associen a un risc més gran de problemes de salut mental en la població. Millorar la salut mental dels individus implica promoure societats més justes i igualitàries. Per això, les polítiques de prevenció en salut mental han de tenir en compte la influència dels condicionants socials i incidir-hi.

En segon lloc, assenyala el dret de rebre una atenció accessible, digna i de qualitat. Des de l'ACPSM-AEN Catalunya defensem una atenció pública de qualitat, que es basa en un model integral comunitari i interdisciplinari, on els diferents serveis sanitaris i socials treballin de manera conjunta i coordinada. L'atenció comunitària implica atendre el malestar individual des d'una perspectiva relacional i integrar el treball amb la família, el grup social, la institució escolar, els entorns laborals i la comunitat.

Cap persona no s'hauria de veure privada dels seus drets humans o exclosa de les decisions sobre la seva pròpia salut per patir un problema de salut mental. Per això, defensem una atenció que posa al centre la veu de la persona i el respecte radical a la seva voluntat i als seus drets. Advoquem per unes pràctiques respectuoses amb els drets humans, que minimitzin les desigualtats de poder i la coerció, i promoguin l'autonomia i l'agència de la persona.

Per acabar, totes les persones necessitem ser valorades en les nostres relacions socials i sentir que pertanyem als nostres grups socials i a la comunitat. La discriminació per problemes de salut mental exclou les persones de la vida en comú. En suma, cal treballar per una societat més acollidora i respectuosa amb la diferència, menys productiva i competitiva, més col·laboradora i respectuosa amb la vida i el planeta, i on es posin en valor les cures i els vincles humans.

Dia_Mundial_SM_2023_PDF.pdf